Stránky miminka,neplodnost,zajímavosti o dětech

 Hlavní menu
 NOVÝ BLOG
  - úvodní stránka
 ODKAZOVNÍK
  - naši partneři
 TĚHOTENSTVÍ
  - naše bříško Vojtíšek
 VOJTÍŠEK
  - novinky - deníček
  - míry a váhy
  - moje první...
 MARTINKA
  - novinky - deníček
  - Martinka po narození
  - míry a váhy
  - moje první...
 NAŠE NEPLODNOST
  - něco o rodičích
  - Martinka
 NEPLODNOST - léčba
  - metody IUI,IVF
  - metoda p.Mojžíšové
  - lidstvo má problém
 ARCHIV ČLÁNKŮ
  - deníček
 FOTOALBUM
  - naše fotografie
 ODKAZY
  - katalog odkazů
 DOMA
  - domácí pekárny chleba
  - u nás doma
  - rekonstrukce domu
  - písková filtrace bazénu
 WEBMASTER
  - vývoj eMartinky
 FAQ
  - co je to eMartinka?

 Kniha návštěv
- Napište nám
- Přečtěte si

Poslední zápis:
8.7.2006  10:58:29 Naše ikonka
Přidejte si naši ikonku na vaše stránky
Přidejte
Pro vygenerování HTML kódu klikněte ZDE

 Webmaster
Pište nám na adresu dopisy@emartinka.cz

WEBMASTER
© LTX 2001 - 2024
Radek Lehký
Tel: 602138084
ICQ: 297193369

Veškeré dotazy a technické připomínky mi adresujte na
webmaster@emartinka.cz


Důvody pro použití metod asistované reprodukce

( Tisková informace )

Článek je převzatý z webového deníku Neviditelný pes ze dne 09.12.1999.

©1999 - Neviditelný pes


Podle statistik zůstává nedobrovolně bezdětných 10 - 15% manželství. Životní prostředí, životospráva i stále zatíženější genofond lidstva působí nepříznivě na kvalitu mužských spermií i na reprodukční schopnosti ženy. V České republice vyhledává odbornou pomoc 15 - 20% párů.
Příčina neplodnosti je přitom zhruba ve 35% pouze na straně ženy, ve 35% pouze na straně muže a asi ve 25% se na neplodnosti podílí kombinace příčin u obou partnerů. U muže jde téměř výhradně o poruchu tvorby spermií, u žen pak o poruchy ovulace, abnormální funkce vejcovodů, poruchy děložního hrdla či dělohy. Po podrobném a kompletním vyšetření se příčiny sterility nepodaří zjistit pouze u 5% případů. Při současné úrovni poznatků v oblasti biologie reprodukce je procento párů s neléčitelnou poruchou plodnosti minimální - tvoří asi 3% všech případů.
Prokázanou neplodnost je možné léčit různými metodami mezi něž v první řadě patří asistované reprodukce. Jde o léčebné postupy, které vyžadují bezprostřední manipulaci se zárodečnými buňkami (vajíčky či spermiemi).
V posledních letech zaznamenává reprodukční medicína neobyčejný rozvoj, zejména díky pokroku v oblastech embryologie, endoskopie, pánevní mikrochirurgie, využití kultivačních technik, endokrinologie (vyvinutí nových metod stanovení hladin hormonů), mikromanipulačních technik a v neposlední řadě i výpočetní techniky.
První dítě ze zkumavky, které se narodilo Luise Brownové v roce 1978 a jehož porod byl uveřejněn britským fyziologem P.C. Steptoem a gynekologem R.G. Edwardsem, inspiroval řadu pracovišť na celém světě k zavedení metody IVF - in vitro fertilizace - mimotělní oplodnění oocytu (vajíčka). Od této základní techniky byly odvozeny a vyvinuty další postupy, dnes nazývané asistované reprodukce nebo asistované reprodukční technologie.
Na počátku 80.let byla I. gynekologicko-porodnická klinika v Brně společně s Ústavem histologie a embryologie LF MU v Brně prvním pracovištěm v zemích bývalého socialistického bloku, které začalo s programem fertilizace in vitro. Již v roce 1982 byla metodou transferu gamet do vejcovodu během mikrochirurgického výkonu dosaženo porodu prvního dítěte „ze zkumavky" v Československu. Tato brněnská modifikace IVF vycházející z improvizovaných podmínek byla za dva roky zavedena Aschem do literatury pod názvem GIFT a o dalších několik let později uznána světovou prioritou.
První modifikace IVF - GIFT (gametový intrafalopiální transfer) spočívá v odděleném zavedení vajíčka a spermatu do vejcovodu, kde by se zárodečné buňky měly spojit, sestoupit do dělohy a začít se vyvíjet v plod. Při další modifikaci IVF - ZIFT (zygotální intrafalopiální transfer) se embryo, vzniklé umělým oplodněním a tvořené čtyřmi buňkami implantuje do vejcovodu, odkud samovolně docestuje do dělohy.

Indikace k léčbě metodami asistované reprodukce:

 • Poruchy plodnosti muže:
  • Hodnoty spermiogramu neleží v mezích normálu
   K základním vyšetřením prováděným při neplodnosti páru patří vyšetření ejakulátu. Hodnotí se počet spermií v jednom mililitru, procento normálně pohyblivých spermií, kvalita jejich pohybu a jejich tvar. Tato vyšetření neposkytují absolutní informaci o plodnosti (jsou pouze nepřímými ukazateli funkce spermií), ale upozorňují na případnou závažnost narušené plodnosti muže.
   Parametry normálního spermiogramu
   
   Objem ejakulátu 1,5 - 5,0 ml
   Počet spermií více než 20 mil./ml
   Pohyblivost více než 60% pohyblivých
   Morfologie více než 60% normálně tvarovaných
   Pokud jsou zjištěné hodnoty nižší než minimální hodnoty stanovené Světovou zdravotnickou organizací, je závažnější porušení plodnosti velmi pravděpodobné.
  • Infekce
   Pokud se podaří zjistit kultivačním vyšetřením vyvolavatele onemocnění, vede léčba antibiotiky ke zlepšení parametrů spermiogramu až v 50% případů.
  • Uzávěr vývodných cest pohlavního traktu
   Vzniká např. následkem zánětu a při zachované tvorbě spermií ve varleti může být až v 50% případů úspěšná mikrochirurgická operace.
  • Cévní změny - varikokéla
   Varikózní cévní změny ve skrotu (varikokély) bývají přítomny i u plodných mužů, velmi časté jsou v případech oligospermie (nízký počet spermií v ejakulátu). Chirurgický výkon přinese zlepšení asi ve 20%.
  • Protilátky proti spermiím
   Přítomnost protilátek (nejčastěji jako důsledek zánětu či poranění) negativně ovlivňuje proces oplození. Léčba kortikoidy nebývá příliš úspěšná.
  • Chemoterapie a radioterapie
   Pokud je plánována chemoterapie či radioterapie pro nádor varlete lze jako důsledek léčby očekávat výrazné snížení tvorby spermií. Postižení muži, kteří plánují další reprodukci, by měli před započetím léčby požádat o zamrazení co největšího počtu dávek spermií.
  • Nevysvětlitelná sterilita
   Poruchy funkce spermií (řada drobných odchylek od normy)
 • Poruchy plodnosti ženy
  • Tubární sterilita (postižení vejcovodů)
   Zánět vnitřních roditel může způsobit neprůchodnost vejcovodů, narušení jejich funkce nebo vznik srůstů, které mají za následek poruchu zachycení vajíčka vejcovodem nebo jeho dalšího transportu směrem do dělohy. Úspěšnost chirurgické léčby je do 40%. Závažné případy nejsou vhodné pro operaci.
  • Endometrióza
   Znamená výskyt děložní sliznice mimo děložní dutinu. Ložiska endometriózy se u menstruujících žen mohou vyskytnout kdekoli v těle, nejčastěji však na pobřišnici a na vaječnících. Tyto ostrůvky děložní sliznice prodělávají stejné cyklické změny jako sliznice v děloze. Tím vzniká tkáňový neklid s následnými změnami vnitřního prostředí, které narušují proces oplodnění.
  • Sterilita vyžadující dárcovství vajíčka (nefunkční vaječníky)
  • Nevysvětlitelná sterilita
   Pod tuto diagnózu řadíme:
   • hormonální poruchy (atypická ovulace, defektní oocyty)
   • poruchy funkce vejcovodů (poškození řasinkových buněk ve výstelce vejcovodu)
   • genetické a chromozomální vady
   • kombinace více příčin
  • Imunologická sterilita

Metody asistované reprodukce

 • IUI - Intrauterinní inseminace (předpokládá nepoškozené vejcovody)
  Spermie jsou opakovaným promýváním zbaveny seminální plazmy a tenkým katétrem zavedeny přímo do dělohy. Tím se snižují početní ztráty spermií při prostupu vnitřními rodidly ženy a dosahuje se velké koncentrace spermií v místě oplodnění vajíčka. Zvýšení počtu přítomných oocytů (vajíček) je dosahováno hormonální stimulací ženy. Tak se zvyšuje možnost kontaktu spermie a vajíčka.
  Při azoospermii (úplné sterilitě muže) jsou využívány pro inseminaci spermie dárce.
 • IVF - in vitro fertilizace - mimotělní oplodnění oocytu (původně pro ženy s poškoz. a chybějícími vejcovody)
  Etapy léčby sterility metodou IVF:
  • Výběr párů (indikace)
   Tohoto způsobu lze úspěšně použít u všech druhů sterility. Pro zařazení páru do IVF programu existují dvě kritéria. Absolutní - zjištění, že jinak než mimotělně se vajíčko nepodaří oplodnit (neprůchodné vejcovody, malý počet spermií) a relativní - neúspěch dosavadní léčby neplodnosti (zbytečné stále opakovat neúspěšný správný postup léčení, plýtvat penězi a časem a psychicky opotřebovávat manžele). Například ještě před několika lety podstupovaly neplodné ženy nejprve operaci zprůchodnění vejcovodů. Jen malá část z nich ale potom otěhotněla. Dnes jsou naopak velmi přísně vybírány pacientky, které tuto operaci podstoupí, protože v konečném důsledku je operace dražší a méně efektivní. Páry zařazené do projektu asistované reprodukce by měly nutně podstoupit genetické vyšetření.
  • Hormonální příprava a monitorování první fáze cyklu
   Ženě jsou podávány od začátku menstruačního cyklu hormonální léky, pod jejichž vlivem dozrává ve vaječníku větší počet vajíček. Načasování ovulace se provede injekcí gonadotropinu .
  • Odběr vajíček
   Jednu až dvě hodiny před ovulací se provede odběr vajíček pod kontrolou ultrazvuku vpichem jehly přes poševní stěnu.
  • Inseminace vajíček spermiemi partnera
   V laboratoři jsou získaná vajíčka přenesena do výživného roztoku (média), kde po přidání spermií dojde k oplození.
   V závažných případech sterility způsobené mužským faktorem , u kterých bylo donedávna jediným východiskem použití spermie dárce, byla učiněna řada objevů. Zásadní průlom znamenají nové postupy, s jejichž pomocí lze odebrat z varlat či nadvarlat jen pár desítek spermií (pomocí mikrochirurgických operací MESA, TESA, TESE) a jedinou spermii pak aplikovat jemnou pipetou přímo do cytoplazmy vajíčka. Vše probíhá pod inverzním mikroskopem. Tato metoda nazývaná ICSI - introcytoplazmatická inijekce spermie do oocytu pomáhá dosáhnout oplodnění vajíčka i v případech ještě nedávno neléčitelných.
  • Kultivace oplozených oocytů, resp. embryí
   Po oplození dochází k rýhování časného embrya. Po 24 hodinách pobytu v médiu se vytváří čtyřbuněčné embryo, po 72 hodinách mnohobuněčné embryo, 120 hodin po odběru je embryo ve stadiu blastocysty - nastává optimální situace pro transfer (po stejné době by se embryo dostalo přirozeným způsobem do dělohy). Prodlouženou kultivací se rozumí kultivace delší než 48 hodin od doby odběru. Umožňuje kultivaci embrya až do stadia blastocysty a tím selekci vyvíjejících se embryí pomocí většinou tkáňové kultury.
  • Přenos embrya (embryí) zpět do dělohy
   Většinou po 48-72 hodinách je embryo přeneseno pomocí velmi tenkého katétru zpět do dělohy. V České republice jsou pacientkám vzhledem k riziku vícečetných těhotenství přenášeny maximálně čtyři embrya.
  • Sledování druhé fáze cyklu a diagnostika časného těhotenství
Úspěšnost celé léčby zvyšuje mražení (kryokonzervace) nadpočetných embryí. Všechna zdravá nadpočetná embrya jsou zamražena a nedojde-li k těhotenství po přenosu, jsou použita po rozmrazení v některém z dalších cyklů a pacientka nemusí znovu podstupovat celý léčebný cyklus.
Po celosvětové diskusi, v níž byla zvážena rizika a pozitiva mražení časných lidských embryí, se tento postup stal oficiálně uznávanou metodou, jak nadpočetná embrya zachovat a zvýšit pravděpodobnost otěhotnění.
V naší zemi byly přijaty technické, ekonomické a etické principy, které platí ve většině zemí, kde se provádí asistované reprodukce. S embryi je podle nich zacházeno jako s nositeli všech složek lidské bytosti. Oplozená vajíčka a časná lidská embrya, která dosahují velikosti 0,2mm a obsahují 2 a více buněk, mohou být zamražena technikou pomalého zchlazování v ochranném mediu. Embryo se zamražuje ve stadiu, kdy ještě všechny jeho buňky nesou stejný růstový potenciál, takže při zániku kterékoli z nich je tato nahraditelná dělením zbylých buněk. Na současné úrovni poznání víme, že pokud by při mražení embryí došlo k takovému poškození embrya, které by neumožňovalo jeho další zdárný vývoj, dojde zatím ne zcela poznanými selekčními mechanismy po přenosu embrya do dělohy k zástavě jeho dělení a růstu, po implantaci pak k samovolnému potratu.
Vzhledem k nevyloučenému vlivu kosmického záření se doporučuje embrya po zamražení uchovávat jen po dobu 5 let. Neplodný pár se před jejich zamražením může rozhodnout, jak s embryi po zamražení naložit. Nejčastěji jsou embrya přenášeny do dělohy ženy v následujícím období, pár se může rozhodnout k darování embryí, k jejich užití pro vědecko-výzkumné účely nebo pro nepokračování uchovávání embryí. V tomto případě nastává devitalizace tím, že po rozmražení se embryím neposkytne optimální médium nutné pro jejich vývoj. Normy pro mražení embryí a zacházení s nimi byly stanoveny Sekcí asistované reprodukce při České gynekologicko-porodnické společnosti.

Těhotenství po asistované reprodukci

V posledních letech se výrazně zvýšil počet embryí schopných transferu a následně tím i počet těhotných. Počet těhotenství je ovlivněn:

 • způsobem stimulace - výrazně vyšší počty oocytů
 • zlepšením podmínek kultivace
 • zlepšením techniky transferu
 • používáním nových a zlepšených médií
 • zavedením nových mikromanipulačních technik
 • kryokonzervací embryí
Počty těhotenství v programu asistované reprodukce by měly být sledovány pouze:
 • podle skutečně porozených dětí
 • biochemická těhotenství by neměla být počítána jako úspěšná
 • všechna těhotenství v programu asistované reprodukce musí být registrována v Národním registru.

Redukce vícečetných těhotenství - zásady:

 • jsou prováděny u trojčetných a vícečetných těhotenství
 • výkon probíhá pouze v plně akreditovaných centrech
 • je nezbytný písemný souhlas rodičů
 • je preferována transabdominální cesta
Vícečetná těhotenství nejsou úspěchem medicíny, ale naopak již v případě trojčat představují velké riziko pro matku i plody. Redukce je bezpečnou a efektivní metodou, je eticky přijatelná, ale zároveň vysoce stresující pro matku. Měla by být iniciována rodiči a provedena nejlépe v 9.-10. týdnu těhotenství.

Porod po asistované reprodukci

Výsledky jsou dobré, ale tím, že ženy podléhají zvýšené kontrole, dochází ve 20-40% k porodu císařským řezem. Jev je vysvětlitelný tím, že není jistota, zda se další oplodnění podaří.

Úspěšnost

Pravděpodobnost otěhotnění při mimotělním otěhotnění je 25% v jednom cyklu. Některé páry však mají naději na úspěch sníženou - roli hraje věk, příčiny sterility, citlivost na podávané léky. 15-20% gravidit končí potratem stejně jako při „normálním" těhotenství.

Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje přenosem více než jednoho embrya. Při přenosu jednoho embrya tvoří 8,5%, při přenosu tří embryí 25%. Je-li žena mladší než 30 let, je pravděpodobnost úspěchu 20% u jednoho přeneseného embrya, 30% u dvou přenesených embryí. Je-li žena starší jak 39 let naděje na úspěch je bez ohledu na počet přenesených embryí menší než 10%.
 Odkazy - neplodnost
Doktoronline.cz
Odborné stránky
Neplodnost.cz
Možnosti léčby neplodnosti v ČR
Mamita.cz
Časopis pro maminky i zdravotníky
Ratolest.cz
Projekt zaměřený na podporu léčby poruch plodnosti
Mateřská-naděje.cz
Pomoc ženám marně usilujícím o prožitek mateřského štěstí
Imunologie.cz
Neplodnost může být způsobena i imunitní reakcí organismu

 Centra Asistované  Reprodukce
Sanus Hradec Králové
CAR Praha
Pronatal Praha
GEST Praha
Iscare Praha
I.klinika PRAHA
II.klinika PRAHA
Helios Brno
UNICA Brno
LAUREA Brno
CAR 01 - Brno
REPROMEDA Brno
FERTIMED Olomouc
Gyncentrum Ostrava
CRM Zlín
Klinika Olomouc
ART České Budějovice
CAR Plzeň
NATALART Plzeň

 Martinka - novinky
 (37130) 10.06.2004 - 
Výlet do Olomoucké ZOO...
 (15246) 09.01.2004 - 
Kontrola u zubařky...
 (13862) 21.11.2003 - 
Martince je 34.měsíců...
 (13632) 22.09.2003 - 
Návštěva v ZOO...
 (13352) 15.09.2003 - 
Usínání, to je zábava ;-)
 (21607) 09.08.2003 - 
Neštovice na Korfu...
 (13652) 29.06.2003 - 
Jak jsme kupovali video...
 (13827) 26.05.2003 - 
Martinka stavitel ?
 (14165) 12.05.2003 - 
Očkování a dopravní přestupek
 (9048) 29.04.2003 - 
Proč Martinka pokašlává ?...

Více...

© LTX 2001 - 2024  Všechna práva vyhrazena
Kontaktujte nás na: webmaster(zavináč)emartinka(tečka)cz nebo dopisy(zavináč)emartinka(tečka)cz


[CNW:Counter] TOPlist